Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Example

Meny

Stäng

Om EnbrelOm EnbrelMedicinsk profilIndikationerFörskrivaBehandlaUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningarProduktresumé
Medicinsk profilStruktur

Enbrel (etanercept) produceras genom att två lösliga TNF-receptorer fusioneras med humant immunoglobulin, en process som tar ca 15-18 månader. Strukturen hos Enbrel skiljer sig från andra TNF-hämmare, t ex monoklonala antikroppar. Därför har Enbrel en annan verkningsmekanism och immunogenicitet.1

Verkningsmekanism

TNF (Tumör Nekros Faktor) är ett cirkulerande cytokin som binder till receptorer på celler (t ex makrofager) och signalerar att en inflammation ska sättas igång och upprätthållas. Enbrel blockerar dessa receptorer så att TNF förblir biologisk inaktivt.2 Som en följd av detta minskar Enbrel även aktiviteten även hos andra molekyler som aktiveras av TNF i ett senare skede i den inflammatoriska processen.1

Farmakodynamik

En stor del av sjukdomsutvecklingen vid reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasiartrit och plackpsoriasis, orsakas av pro-inflammatoriska molekyler som hänger samman i ett nätverk vilket styrs av TNF. Genom att blockera TNF bromsar Enbrel den inflammatoriska processen hos dessa patienter.2

Farmakokinetik

Enbrel har en kort halveringstid (cirka 70 timmar). Fördelarna med detta är att behandlingen blir lätt att styra. Män och kvinnor har samma farmakokinetik och doseringen är oberoende av njur- och leverfunktion. Dessutom påverkar inte metotrexat farmakokinetiken.1

Enkelt att göra tillfälliga behandlingsuppehåll

Tack vare den korta halveringstiden är det även enkelt att göra tillfälliga behandlingsuppehåll vid:

Planerad
graviditet

Kirurgiska
ingrepp

Tidiga tecken
på infektion

Planerad graviditet

Graviditet bör undvikas under behandling med Enbrel. I händelse av graviditet eller om graviditet planeras ska behandlande läkare kontaktas.

Kirurgiska ingrepp

Vid kirurgiska ingrepp hos patienter som får Enbrel görs vanligen ett behandlingsuppehåll en vecka före och en vecka efter operationen.

Tidiga tecken på infektion

Behandlande läkare skall kontaktas vid tidiga tecken på infektion. Vid allvarliga infektioner ska behandling med Enbrel tillfälligt avbrytas.

Immunisering med
levande vacciner

Immunisering med levande vacciner

Levande vacciner är inte lämpliga under behandling med Enbrel. Kontakta behandlande läkare/mottagning för information om vilka vaccin det gäller.

Referenser
  1. Produktresumé Enbrel. www.fass.se
  2. Data on File, Amgen, Thousand Oaks, Calif., USA
Om Enbrel
Förskriva Enbrel

Verkningsmekanism, säkerhet och biverkningar

Läs mer Loading
Behandla med Enbrel

Dosering, förvaring och hantering av injektionspennan

Läs mer Loading
PP-ENB-SWE-0587, okt 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?