Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Njurcancer

NjurcancerVad är njurcancer?Orsaker & riskfaktorerSymtomForskning
DiagnostikDiagnostikDiagnostikBehandlingBehandlingBehandlingLäkemedelsbehandlingVårdprogram njurcancerUtbildning & materialUtbildning & materialMaterialVideorFöreläsningar
Behandla njurcancer1-2

Målen och vilken behandling läkaren väljer skiljer sig åt beroende på stadium och spridning av tumören. Valet av behandling styrs även av patientens ålder liksom samsjuklighet och patientens egna önskemål.

Icke-metastaserad njurcancer

Förstahandsvalet vid behandling av lokaliserad, icke-metastaserande njurcancer är operation, där syftet är att patienten ska bli botad. Vid mindre tumörer tillämpas njurbesparande, så kallad nefronbesparande kirurgi eller partiell nefrektomi, vilket innebär att endast själva tumören avlägsnas. Vid större cancertumörer där nefronsparande kirurgi inte bedöms vara lämplig, kan radikal nefrektomi där hela njuren tas bort, vara nödvändigt. Nefronsparande kirurgi är mer tekniskt krävande än radikal nefrektomi och är förknippad med en större morbiditet, men samtidigt medför metoden att njurparenkym sparas. Nefronsparande kirurgi bör utföras vid centra där man har en hög frekvens av patienter som opereras med denna teknik.

Trots kurativt syftande kirurgi så drabbas cirka 20 % av patienterna av återfall inom 5 år.

Avancerad/metastaserad njurcancer

För patienter med metastaser vid diagnostillfället är femårsöverlevnaden cirka 15 %. Även små tumörer (<4 cm) kan ha metastaserat vid primärdiagnos. Behandling vid metastaserad sjukdom sker ofta med systemisk behandling som strålterapi och kirurgi. Sannolikheten, att med de behandlingsformer som står till buds, kunna bota en njurcancerpatient med multipla metastaser är dock liten.

Professor Sylvie Negrier resonerar i denna video kring behandlingen av patienter med hjärnmetasaser

KirurgiNefrektomi

Vid metastaserad sjukdom bör cytoreduktiv nefrektomi övervägas på patienter med gott allmäntillstånd och om tumörbördan huvudsakligen finns i njuren.

Betydelsen av cytoreduktiv nefrektomi i kontext av systemisk behandling med målinriktade terapier har utvärderats i den randomiserade fas III- studien (CARMENA). Vilken riskgrupp enligt IMDC-kriterierna en patient har är viktigt att vägas in vid beslut om nefrektomi. Resultaten talar för att patienter med hög risk för tumörprogress enligt Hengs (IMDC) kriterier inte bör genomgå nefrektomi. Vid intermediär risk kan denna behandling dock övervägas primärt vid låg metastasbörda. Vid större tumörbörda rekommenderas i första hand systemisk behandling och vid mycket god respons kan nefrektomi bli aktuellt i ett senare skede.

Studier av cytoreduktiv nefrektomi vid primär immuno-onkologisk behandling med checkpoint-inhibitorer (CPI) pågår men är ännu inte utvärderat.

Icke-kirurgisk behandlingStereotaktisk strålbehandling

Stereotaktisk strålbehandling kan vara ett alternativ till kirurgi vid lokalrecidiv och kan användas vid oligometastaser i till exempel hjärna eller lunga.

Embolisering

Embolisering av njurartär kan användas som palliativ behandling vid lokala symtom såsom smärta och hematuri.

Strålbehandling

Strålbehandling är indicerat vid skelettmetastaser för behandling av smärttillstånd, vid risk för spontanfraktur och vid ryggmärgskompression om operation inte är möjlig.

Referenser
  1. Njurcancer, Nationellt vårdprogram, 2022-10-31 Version: 5.1
  2. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/kirurgi/njurcancer/
Behandling
PfizerPlay onkologi

Ta del av videointervjuer, webbinarium och livesändningar på PfizerPlay

Besök PfizerPlay
Nyhetsbrev onkologi

Hålla dig uppdaterad om forskning inom områdena njurcancer, lungcancer och bröstcancer

Registrera för nyhetsbrev
PP-UNP-SWE-0228, juli 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?