Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Inflammatorisk tarmsjukdomInflammatorisk tarmsjukdomOm inflammatorisk tarmsjukdomOrsaker & riskfaktorerSymtomDiagnostikBehandlingStudier
Orsaker till inflammatorisk tarmsjukdomVad har inflammatorisk tarmsjukdom för etiologi?

Etiologin bakom inflammatorisk tarmsjukdom är okänd, vilket kan vara en anledning till att det ännu inte finns någon botande behandling1,2. Både ulcerös kolit och Crohns sjukdom är multifaktoriella sjukdomar som kännetecknas av kroniskt återkommande inflammation.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom anses båda bero på en kombination av genetisk susceptibilitet, miljöfaktorer och ett immunförsvar som reagerar onormalt på tarmfloran1.

Genetiska faktorer

Det är välkänt att inflammatoriska tarmsjukdomar påverkas av genetiska faktorer. Cirka 15 % av patienterna med Crohns sjukdom har en familjemedlem med inflammatorisk tarmsjukdom. Hos enäggstvillingar där den ena tvillingen har Crohns sjukdom, visar studier att det är 50 % sannolikhet att även den andra tvillingen har sjukdomen. Hos tvåäggstvillingar är sannolikheten mindre än 10 %4.

Man har identifierat fler än 150 susceptibilitetsgener i magtarmkanalen, och många av dessa bidrar till både ulcerös kolit och Crohns sjukdom5. Det finns dock ingen genetisk polymorfism som leder till en kliniskt relevant ökad risk att utveckla inflammatorisk tarmsjukdom. Därför är genetisk profilering inte relevant3.

Majoriteten av de fall där inflammatorisk tarmsjukdom debuterar mycket tidigt (före 2 års ålder) är monogena, och därför spelar genetiken en viktigare roll hos yngre personer4. När sjukdomsdebuten sker i högre ålder verkar miljöfaktorer spela en större roll1.

Ett komplext samspel

Etiologin bakom inflammatorisk tarmsjukdom är med största sannolikhet ett komplext samspel mellan genetiska profiler och utlösande miljöfaktorer. Vissa polymorfismer visar att personer som har varit rökare löper mindre risk (än andra) att utveckla ulcerös kolit. Samtidigt löper både tidigare och nuvarande rökare större risk att utveckla Crohns sjukdom6.

Riskfaktorer för ulcerös kolit och Crohns sjukdom:Arv och genetik

Risken för ulcerös kolit och Crohns sjukdom ökar om någon av sjukdomarna finns i släkten sedan tidigare2,3.

Rökning eller tidigare rökning

Ulcerös kolit. Intag av tobak skyddar mot ulcerös kolit, men däremot har ex-rökare ca 70% högre risk att utveckla sjukdomen, vilken är mer omfattande än hos individer som aldrig har rökt2.
Crohns sjukdom. Tobak ökar risken att drabbas av Crohns sjukdom3.

Infektiös gastroenterit

Crohns sjukdom. Infektiös gastroenterit ökar risken för Chrohns sjukdom3.

NSAIDS

Crohns sjukdom. Frekvent användning av ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel är en riskfaktor för Crohns sjukdom3.

Referenser
  1. Duricova D, Burisch J, Jess T et al. Age-related differences in presentation and course of inflammatory bowel disease: an update on the population-based literature. J Crohns Colitis. 2014 Nov;8(11):1351–1361.
  2. Magro F, Gionchetti P, Eliakim R et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 1: Definitions, Diagnosis, Extra-intestinal Manifestations, Pregnancy, Cancer Surveillance, Surgery, and Ileo-anal Pouch Disorders. J Crohns Colitis. 2017 Jun 1;11(6):649–670.
  3. Gomollón F, Dignass A, Annese V et al. 3rd European Evidence-based Consensus on the Diagnosis and Management of Crohn's Disease 2016: Part 1: Diagnosis and Medical Management. J Crohns Colitis. 2017 Jan;11(1):3–25.
  4. Loddo I and Romano C. Inflammatory Bowel Disease: Genetics, Epigenetics, and Pathogenesis Front Immunol. 2015; 6: 551.
  5. Jostins L, Ripke S, Weersma RK et al. Host-microbe interactions have shaped the genetic architecture of inflammatory bowel disease. Nature. 2012 Nov 1;491(7422):119–224.
  6. Ananthakrishnan AN, Nguyen DD, Sauk J et al. Genetic polymorphisms in metabolizing enzymes modifying the association between smoking and inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. 2014 May;20(5):783–789.
Inflammatorisk tarmsjukdom
Ställa diagnos

Diagnostiken för inflammatorisk tarmsjukdom baseras på en kombination av kliniska manifestationer, endoskopi, skanning och patofysiologiska egenskaper.

Läs mer om diagnostisering Loading
Relevanta studier

Vill du veta mer om inflammtoriska tarmsjukdomar? Via länken kommer du till relevanta studier och artiklar.

Se studier & artiklar Loading
Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med relevant information om inflammatoriska tarmsjukdomar.

Registrera för nyhetsbrev Loading
PP-IFA-SWE-0134, okt 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?