Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. 

LäkemedelBehandlingsområdenSök

Menu

Close

Logga inLogga ut Utbildning & materialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

BröstcancerBröstcancerOm bröstcancer Vad är bröstcancerSymtomForskningDiagnostikDiagnostikDiagnostik och utredningBehandlingBehandlingRiktlinjerBehandling av metastaserad bröstcancerBehandling med målriktad terapiPrecisionspatologiUtbildning & materialUtbildning & materialDigitalt stödMaterialVideorFöreläsningar
Behandling av metastaserad bröstcancer

Målet vid behandlingen av metastaserad bröstcancer är att få kontroll över sjukdomen och att minska symtomen. Medianöverlevnaden är idag cirka tre år men variera kraftigt beroende på subgrupp och spridning av tumören. Den systemiska behandlingen utgörs i huvudsak av kemoterapi, endokrin behandling, och målinriktade behandlingar. Identifiering av de molekylära och genetiska avvikelser som orsakar bröstcancer har bidragit till utvecklingen av målinriktade behandlingsmetoder. Trenden går mot alltmer individualiserad behandling. Fortsatt läkemedelsutveckling för att ytterligare förbättra behandlingsresultaten hos patienter med metastaserad bröstcancer pågår, och det är angeläget för att fler ska kunna leva ett så bra liv som möjligt i många år efter diagnosen.

Tumörstadium, patientens funktionsstatus och eventuell förekomst av behandlingsprediktiva tumörmarkörer är avgörande för val av behandlingsmetod. Dagens behandlingsmetoder vid metastaserad bröstcancer innefattar1:

Cytostatikabehandling

Cytostatika hämmar delningen av cancerceller, och kan användas för att lindra symtom och sjukdomsprogress vid spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer, till exempel i kombination med antikroppsbehandling, målrikare terapi mot HER2, vid HER2-positiv bröstcancer.

Endokrin behandling

Indicerad vid hormonreceptorpositiva tumörer och rekommenderas ges ihop med målriktad terapi i form av CDK4/6-hämmare, och vid utveckling av resistens mot endokrin behandling kan mTOR-hämmare ges. Läs mer här.

Anti-HER2 behandling

Målriktad terapi för behandling av patient med HER2-positiv bröstcancer, normalt i kombination med kemoterapi, men även i kombination med varandra, eller tillsammans med endokrin terapi.

PARP-, PI3K- och CDK4/6-hämmare

Målriktad terapi - Läs mer här

Skelettstärkande preparat

Stabiliserade behandling av skelettmetastaser. Syftet är då att minska risken för symtom från skelettmetastaserna i form av smärta, frakturer och hyperkalcemi.

Immunterapi

Innefattar framför allt monoklonala antikroppar som hämmar PD-1 och PD-L1, vilket hjälper till med aktiveringen av kroppens antitumörala immunförsvar. Dessa läkemedel ges i kombination och i monoterapi vid trippelnegativ bröstcancer.1,2

Strålbehandling

Som kan ibland bli aktuellt som behandling av skelettmetastaser samt vid trippelnegativ bröstcancer.

Kirurgi

Individanpassad palliativ kirurgi kan diskuteras.

Behandling
Nyhetsbrev onkologi

Hålla dig uppdaterad om forskning inom områdena njurcancer, lungcancer och bröstcancer

Registrera för nyhetsbrev Loading
Mer information om Bröstcancer

Ta del av videointervjuer, webbinarium och livesändningar på PfizerPlay

Besök PfizerPlay Loading
PP-IBR-SWE-0782, aug 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?