Details

TIMY Tromboembolism, patientfall med diskussion (43:43 min)

I den här webbföreläsningen presenterar föreläsare och docent Anders Själander fler olika patientfall. Varje patientfall avslutas med diskussion och svar på frågor från deltagarna.

Webbsänd föreläsning: november, 2015
Föreläsare: Docent och överläkare Anders Själander Medicinkliniken, Sundsvall sjukhus.

FRA20151113PSE12