Details

Smärta & CNS- PforumSmärta- Långvarig ländryggsmärta (42:57 min)

Föreläsningen vänder sig till dig som har intresse av ländryggsmärta. Föreläsare är Paul Ackermann, ortoped vid Karolinska Universitetssjukhuset samt lektor och docent vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Ämnen som tas upp:

  • De stora besvär ryggsmärta innebär
  • Att ryggsmärta ofta är ett underbehandlat tillstånd
  • Underliggande mekanismer bakom ryggsmärta
  • Olika tillstånd av långvarig ryggsmärta i praktiken
  • Hur identifierar man riskpatienter?
  • Behandlingsprinciper
  • Farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsalternativ för hantering av långvarig ryggsmärta

 

Presentation av föreläsare Paul Ackermann

Paul Ackermann, Överläkare, Docent Specialist i Ortopedisk kirurgi Karolinska Universitetssjukhuset

Paul är ortoped med stort intresse för smärtpatienter. Han arbetar dessutom som Lektor vid Karolinska Institutet och forskar kring långvarig smärta.

PP-LYR-SWE-0040-June 2016