Details

Smärta & CNS- PforumSmärta- Cancerrelaterad smärta (46:04 min)

Den webbsända föreläsningen handlar om cancerrelaterad smärta och avslutas med frågestund. Föreläsare är Peter Strang, överläkare Stockholms sjukhem.
 
Ämnen som tas upp:

  • Att förstå varför cancerns växtsätt påverkar smärtbilden och preparatval
  • Olika smärttyper och behandlingsråd vid cancer
  • Metastasprocessen – leder till olika typer av smärta
  • Skelettmetastassmärta – nya rön om nervliknande smärtor från skelettet
  • Djurmodeller ger oss ny kunskap om behandlingsmöjligheter – betydelsen av NGF (Nerve Growth Factor), syrakänsliga jonkanaler (TRPV, ASIC osv) samt den inflammatoriska kaskaden som ger smärta
  • Kan alla cancerrelaterade smärtor behandlas? 

PP-LYR-SWE-0012, Feb-2016

Frågestund

PP-LYR-SWE-0013, Feb-2016

Presentation av föreläsare Peter Strang

Peter Strang är specialist i tumörsjukdomar och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet samt överläkare vid den palliativa sektionen vid Stockholms sjukhem och vid Radiumhemmet. Han har också varit vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen i palliativa frågor och har varit sakkunnig vid Socialdepartementet och SBU. Peter Strang har medverkat i flera böcker om smärta, palliativ vård och livskvalitet.