Details

Smärta & CNS- PforumSmärta- Bristande följsamhet – varför tar inte patienten sin medicin? (57:09 min)

Läkemedel gör ingen nytta om patienten inte tar dem. Allt fler patienter avbryter sin behandling, gör oplanerade behandlingsuppehåll eller hämtar helt enkelt inte ut sina mediciner. Vad beror detta beteende på och vad kan man göra åt det? Denna webbföresläsning tar upp dessa frågor och avslutas med frågestund.

Föreläsare:
Karin Kjellgren, professor emerita, Linköping Universitet
Björn Bragée, smärtläkare, Bragée Rehab
Bengt Mattsson, hållbarhetschef, Pfizer

 

Paneldebatt

PP-LYR-SWE-0151, Oct 2017