Details

PforumTrombos webbföreläsning 31 maj - Venös tromboembolism hos cancerpatienter- från teori till praktik (32:34 min)

I maj sände Pfizer en webbföreläsning om ” Venös tromboembolism hos cancerpatienter – från teori till praktik” Nu har du möjlighet att se en inspelad version eller bara välja ut de delar som du finner mest intressant. 

För patienter med cancer är venös tromboembolism (VTE) den näst vanligaste dödsorsaken och faktiskt en orsak som går att förebygga. Nuvarande riktlinjer för förebyggande och behandling av VTE hos cancerpatienter skiljer sig dessutom från dem för patienter utan cancer.
Läkare och sköterskor har en viktig roll i identifiera patienter i riskzon, arbeta förebyggande samt motivera patienten att följa behandlingsordinationer. Något som låter lätt i teorin men inte alltid är lika lätt i praktiken och kräver kunskap om patofysiologi, riskfaktorer, prevention och behandling.
Syftet med webbsändningen är att ge de teoretiska grunderna för VTE hos cancerpatienter samt ge exempel på hur man kan arbeta tillsammans med patienten för att uppnå bästa resultat.

PROGRAM
Teorin – Vad säger experterna?
– Varför är incidensen av VTE högre hos cancerpatienter?
– Hur identifieras specifika subpopulationer med högre risk för VTE?
– Hur ser behandlingsrekommendationerna ut?
 
Praktiken – Hur kan vi arbeta tillsammans med patienten?
– Hur kan vi arbeta med ett aktivt preventionsarbete?
– Vilken betydelse har patientutbildning för att öka patientens förståelse samt följsamhet till behandling?
Föreläsare: Camilla Nilsson, Sjuksköterska, Koagulationsmottagningen, SUS, Malmö.

Se alla utbildningar

PP-FRA-SWE-0225-maj-2018