Details

ISTH, 8-13 juli 2017 - Intervju med Dr Simon Noble vid Cardiff Univerity, Storbritanien (06:06 min)

Patienternas följsamhet till förskrivna läkemedel har varit ett stort problem inom sjukvården. En som ägnar en stor del av sin forskning åt detta är Dr Simon Noble vid Cardiff Univerity, Storbritanien. Lyssna på hans resonemang kring läkarens ansvar att informera cancerpatienter om sin antitrombotiska behandling.

PP-FRA-SWE-0116-juli-2017