Details

Instruktionsfilm för Oestring

Information till dig som har fått Oestring förskrivet av din läkare.

Produktresumé Oestring (estradiol)

Oestring (estradiol)  Rx.  F  ATC G03CA03.  Indikation: Substitutionsterapi vid lokala östrogenbristsymtom. Förpackningar och styrkor: Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar. 1 styck folie¬påse. Dosering: Bäres kontinuerligt under 90 dagar, för att därefter ersättas med en ny ring. För kontraindikationer, varningar och försiktighet samt övrig information se www.fass.se och www.pfizer.se För mer information och prisuppgift  www.fass.se. Senast uppdaterade produktresumé 01/2018

Pfizer, 191 90 Sollentuna. Telefon 08-550 520 00. www.pfizer.se
 

PP-EST-SWE-0074, Jan 2018