Details

Instruktionsfilm för Oestring

Information till dig som har fått Oestring förskrivet av din läkare.

Produktresumé Oestring (estradiol)

Oestring (estradiol) Rx. F ATC-kod G03CA03.  Indikation: Substitutionsterapi vid lokala östrogenbristsymtom. Förpackningar och styrkor: Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar.1 styck folie­påse. Dosering: Bäres kontinuerligt under 90 dagar, för att därefter ersättas med en ny ring.

Kontraindikationer:

 • Känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer
 • Känd eller misstänkt östrogenberoende sjukdom inklusive maligna tumörer (t.ex. endometriecancer)
 • Odiagnostiserad genital blödning
 • Obehandlad hyperplasi i endometriet
 • Tidigare eller pågående venös tromboembolism (djup ventrombos, lungemboli)
 • Kända trombofila sjukdomar (t.ex. protein C-, protein S- eller antitrombinbrist, se avsnitt 4.4)
 • Aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisk sjukdom (t.ex. angina, hjärtinfarkt)
 • Akut eller tidigare genomgången leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena ej normaliserats
 • Känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1
 • Porfyri

 

Varningar och försiktighet:

 • muskelknutor (myom) inuti livmodern
 • livmoderslemhinna som växer utanför livmodern (endometrios) eller en tidigare kraftig tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)
 • ökad risk för att utveckla blodproppar (se ”Blodpropp i en ven (trombos)”)
 • ökad risk att få en östrogenkänslig cancer (om till exempel din mor, syster eller mormor haft bröstcancer)
 • äggstockscancer
 • högt blodtryck
 • m.m

För övrig information samt mer information gällande kontraindikationer, varningar och försiktighet samt prisuppgift se www.fass.se  Senast uppdaterade produktresumé 11/2019

Pfizer, 191 90 Sollentuna. Telefon 08-550 520 00. www.pfizer.se

 

PP-EST-SWE-0100 AUG2020

PP-EST-SWE-0074, Jan 2018