Details

Instruktionsfilm för Caverject dual

Information för dig som har fått Caverject utskrivet från läkare. 

Produktresumé Caverject (alprostadil)

Caverject® Dual (alprostadil). Rx. F. ATC-kod G04BE01. Indikation: Symptomatisk behandling av erektil dysfunktion med neurogen, vaskulär, psykogen eller blandad etiologi hos vuxna män. Komplement till andra diagnostiska hjälpmedel vid diagnostisering av erektil dysfunktion. Förpackningar och styrkor: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 och 20 mcg. Tvåkammarampull med frystorkat pulver samt spädningsvätska.  Dosering: Dosen av Caverject bör ställas in individuellt för varje patient, genom noggrann titrering under läkarkontroll. Den lägsta verksamma dos som ger patienten en erektion tillräcklig för att genomföra ett samlag bör väljas. Den maximala rekommenderade injektionsfrekvensen är en gång per dygn, dock högst tre gånger per vecka.

Kontraindikationer: Anatomiskt deformerad penis, penisimplantat, predisponering för priapism. Varningar och försiktighet: Caverject ska användas med försiktighet till patienter med kardiovaskulära och cerebrovaskulära riskfaktorer samt svår kardiovaskulär sjukdom och till patienter som behandlas med antikoagulatia som warfarin eller heparin.

För övrig information samt mer information gällande kontraindikationer, varningar och försiktighet samt prisuppgift se www.fass.se  Senast uppdaterade produktresumé 03/2019

Pfizer, 191 90 Sollentuna. Telefon 08-550 520 00. www.pfizer.se

PP-CAJ-SWE-0005 Okt 2020

PP-CAV-SWE-0018 Okt 2019