Details

ICTHIC 13-15 april 2018 Intervju med Dr. Sam Schulman. McMaster University, Kanada vid ICTHIC 2018 i Bergamo, Italien (06:22 min)

I intervjuen svarar Dr. Schulman på våra frågor om:

- Cancerassocierad trombos och dess riskfaktorer;

- Har farmakologiska egenskaper hos ett visst lågmolekylärt heparin påverkan på ackumulering hos patienter med njursvikt?;

- Hur bör CAT patienter med njursvikt monitoreras?;

- Hur påverkar risken för läkemedelsinteraktioner valet av antitrombotisk behandling för njurviktspatienter?.

 

 

 

PP-FRA-SWE-0215-April-2018