Details

Genomgång av CLOT-studie (4:26 min)

I den här filmen gå vår medicinska rådgivare, Oras Mistafa, att gå igenom resultaten från studien ”Randomized Comparison of Low-Molecular-Weight Heparin versus Oral Anticoagulant Therapy (1)", även känd som CLOT-studien, som publicerades i New England Journal of Medicine 2003.

Läs hela CLOT -studien

Referens:
1. Schulman S. Lågmolekylärt heparin – säkrare antikoagulant vid trombos och cancer. Läkartidningen 2004:19(101); 1712-1715
http://ww2.lakartidningen.se/old/content_0419/pdf/1712_1715.pdf

 

PP-FRA-SWE-0036-Apr-2016