Föreläsare vaccinsymposium 2020

Läser mer om våra föreläsare här nedan.
Anmäl dig!

I år kommer vi erbjuda föreläsningar inom vaccinområdet med framstående föreläsare. Symposierna är kostnadsfria och kommer bjuda på en koppling till klimat, miljö, antibiotikaresistens och mer interaktivitet för alla deltagare.

Till anmälan

 

MODERATOR

Lisa Blomqvist
Lisa har bakgrund som utbildare, pr-strateg, skribent och är utbildad journalist samt retoriker. Lisa har tidigare modererat flera stora konferenser inom tech, medicin och samhälle.

FÖRELÄSARE

Birgitta Evengård, Seniorprofessor i infektionssjukdomar,
Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet. Birgitta har 45 års erfarenhet att arbeta med patienter med infektionssjukdomar och undervisning samt forskning inom detta fält.

Jonas Ahl, Överläkare, PhD, Övergripande studierektor, Skånes Universitetssjukhus, VO Infektionssjukdomar.
Jonas är infektionsläkare på SUS med specialintresse för infektioner hos intensivvårdspatienter, kärlgraftinfektioner samt pneumoni. Leder för närvarande en studie på SUS om samhällsförvad pneumoni med fokus på pneumokockorsakad pneumoni.

Erik Backhaus, Överläkare, med dr, specialist infektionsmedicin.
Erik varvar kliniskt arbete med chefsskap på infektionskliniken i Skövde. Huvudintressen är sepsis, led- och skelettinfektioner samt infektioner hos immunsupprimerade. Forskar på invasiva pneumokocksjukdomar.

 

Hans Fredlund, Docent, f.d. Smittskyddsläkare.
Hans har arbetat på mikrobiologen och som smittskyddsläkare i Örebro i ca 30 år. Forskningsområde har främst rört Neisseriabakterierna, mest meningokocker men även gonokocker. Hans har även ägnat sig åt infektionsepidemiologi och då bl.a. kombinationen med Neisseria.

Tomas Bergström, Seniorprofessor, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tomas arbetar som överläkare och seniorprofessor på mikrobiologiska laboratoriet vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han dubbelspecialist inom Infektionssjukdomar och Klinisk virologi, och har särskilt intresserat sig för hur olika virus invaderar och skadar hjärnan.

Andreas Palmborg, M.SC Biomedicin.
Medicinsktansvarig för vacciner inom Pfizer Sverige. Andreas började på Pfizer 2018 och har bakgrund från ett flertal läkemedelsbolag med fokus främst på vacciner och antiviraler.

Oras Mistafa, PhD Cellbiologi.
Medicinsk ansvarig för antibiotika inom Pfizer Sverige. Oras började på Pfizer 2014 och har bakgrund från ett flertal läkemedelsbolag med fokus på hematologi och anti-infektion.

Anmäl redan idag!

Till anmälan

 

PP-VAC-SWE-0136 feb 2020