Details

Livskraft 4 - Det svåra samtalet - Nina Cavalli-Björkman är onkolog och ger i den här föreläsningen konkreta råd kring hur man hanterar de svåra samtalen.

Livskraft är en kostnadsfri föreläsningsserie som anordnas av Pfizer onkologi.

Experter ger dig verktyg för att hantera frågeställningar som kan dyka upp under en cancerpatients behandling och som kan vara svåra att besvara.

Svåra Samtal

Samtal med patienter som genomgår allvarlig sjukdom kan vara utmanande på många sätt. Ibland handlar det om att lämna tråkiga besked, ibland om att prata om existentiell smärta och rädsla för svåra symptom. Nina Cavalli-Björkman är onkolog och ger i den här föreläsningen konkreta råd kring hur man hanterar de svåra samtalen.

PP-ONC-SWE-0327-Sep-2018