TIMY - Cancer och VTE

Åhörarkopior(Observera att patientfallen inte är inkluderade)

TIMY_Cancer och VTE_bild Åhörarkopior innehåll:

 1. Epidemologi
 2. Koagulation och antikoagulation i vener, repetition
 3. Cancerceller kan aktivera koagulation och trombocyter
 4. Koagulation och trombocyter kan stimulera cancer
 5. Trombosprofylax vid cancer
 6. Samband mellan koagulation, angiogenes och cancerväxt

Utforska mer