Webbsända föreläsningar

TTR-FAP - en ovanlig men behandlingsbar sjukdom

MD Jonas Wixner, specialist vid nationella FAP-teamet i Umeå föreläser om bakgrund, klinisk bild och behandlingsalternativ vid TTR-FAP.

September, 2015

Föreläsningen vänder sig till sjukvårdspersonal som kan tänkas komma i kontakt med utredning, diagnostik och/eller behandling av patienter med TTR-FAP såsom neurologer, gastroenterologer, internmedicinare, kardiologer, patologer, genetiker, primärvårdsläkare m.fl.
 

PP-VYN-SWE-0185-juni-2019