Pfizer Medicinsk information

Pfizer Medical Information

Pfizer Medical Information är en databas, där du som arbetar inom sjukvården, kan söka efter våra standardsvar på Pfizers registrerade läkemedel.

Du söker fram svar i form av ett dokument som summerar den medicinska och vetenskapliga information som finns i ämnet. Finner du inte det du söker finns möjligheten att skicka in din fråga till oss via ett webbformulär eller kontakta medicinsk information direkt.

På Pfizer Medical Information får du även tillgång till produktbeskrivningar och relevanta länkar till professionella resurser och kliniska prövningar.

Besök Pfizer Medical Information

Så söker du svar på din fråga på Pfizer Medical Information

Gå till ”Search ” eller ”Home”-sidan. Där väljer du vilken produkt du är intresserad av under ”Medication name” Därefter skriver du in din fråga på engelska i sökfältet där det står ”Please enter your Medical Information Question*”. Sökresultatet kommer att visa upp till tre relevanta dokument. Dessa kan du öppna eller ladda ned.

Mer om Pfizer Medical Information