Vad är Avibaktam?

Avibaktam: Den första icke-β-laktama β-laktamashämmaren. Skiljer sig stukturellt från andra β-laktamashämmare då den inte innehåller någon β-laktam i strukturen och därför har låg benägenhet för hydrolys3,4.

 

Aktivitetsspektrum

Avibaktam hämmar Ambler klass A-, C- och vissa klass D-β-laktamaser, inklusive (ESBL), KPC och OXA-48-karbapenemaser och AmpC-enzymer1,5*.

*Avibaktam hämmar inte klass B-enzymer (metallo-β-laktamaser) och har inte förmåga att hämma många klass D-enzymer.

PP-ZVA-SWE-0169 Feb-2023

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. Produktresumé Zavicefta, fass.se
3. Zhanel GG, et al. Drugs 2013;73:159–77
4. Lahiri SD, et al. Antimicrob Agents Chemother 2013;57:2496–505
5. Bush K. Int J Antimicrob Agents 2015;46:483–93


 

PP-ZVA-SWE-0169 Feb-2023