Lars Hagbergs föreläsning om mulitresistenta bakterier

Lars Hagberg, infektionsläkare från Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg, föreläser om antibiotikaresistens. Hur ser det ut idag och vad man kan göra för att förhindra spridning? Lars tar även upp olika typer av antibiotika

 

Lars Hagbergs föreläsning om mulitresistenta bakterier

Antibiotikaresistens idag och i framtiden - sammanfattning

Antibiotikaresistens idag och i framtiden - sammanfattning

Relaterade behandlingsområden

PP-ZVA-SWE-0169 Feb-2023