Indikationer

Zavicefta (avibaktam och ceftazidim) är indicerat för behandling av följande infektioner hos vuxna1:

Officiella riktlinjer för korrekt användning av antibakteriella medel ska beaktas.

Mer information om effektdata

 

Zavicefta - verkningsmekanism

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referens

1. Produktresumé Zavicefta, fass.se

PP-ZVA-SWE-0024-Nov-2018