Indikationer

Zavicefta (ceftazidim och avibaktam) är indicerat för behandling av följande infektioner hos vuxna1:

  • Komplicerad urinvägsinfektion, inklusive pyelonefrit
  • Komplicerad intraabdominell infektion
  • Sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni

Zavicefta är också indicerat för behandling av infektioner orsakade av aeroba gramnegativa organismer hos vuxna patienter med begränsade behandlingsalternativ. 

Officiella riktlinjer för korrekt användning av antibakteriella medel ska beaktas.

Mer information om effektdata

 

Zavicefta - verkningsmekanism

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referens

1. Produktresumé Zavicefta, fass.se

PP-ZVA-SWE-0056, Dec 2019