Förvaringsanvisningar1

Torrt pulver 

3 år. 

Förvaras i originalförpackning. Ljuskänsligt. 

Efter beredning 

Den beredda injektionsflaskan ska användas omedelbart. 

Efter spädning 

Infusionspåsar 

Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats vid användning (från första punktering av injektionsflaskan) i upp till 12 timmar vid 2-8 °C, följt av upp till 4 timmar vid högst 25 °C. 

Infusionssprutor 

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats (från första punktering av injektionsflaskan) i upp till 6 timmar vid högst 25 °C. 

Sett ur en mikrobiologisk synvinkel bör läkemedlet användas omedelbart, såvida inte beredning och spädning har skett i en kontrollerad och validerad aseptisk miljö. Om det inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsförhållanden innan användning helt och hållet användarens ansvar och ska inte överskrida det som anges ovam, för påsar och sprutor. 

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referens

1. Produktresumé Zavicefta, fass.se

PP-ZVA-SWE-0169 Feb-2023