Förvaringsanvisningar

Torrt pulver1

3 år.

Efter beredning1

Den beredda injektionsflaskan ska användas omedelbart.

Efter spädning1

Kemisk och fysikalisk hållbarhet för brukslösning har påvisats i upp till 24 timmar vid 2 - 8°C, följt av upp till 12 timmar vid högst 25ºC.

Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används omedelbart, ligger ansvaret för förvaringstider och förhållanden före användning på användaren och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2 - 8 ºC, om inte beredning/spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

PP-ZVA-SWE-0064 Apr2020

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referens

1. Produktresumé Zavicefta, fass.se

PP-ZVA-SWE-0064 Apr2020