Effekt av Zavicefta

Det kliniska programmet för Zavicefta (avibaktam och ceftazidim) har utvärderat effekten i sju studier med >3 000 patienter1-5

Effekten vid komplicerad intraabdominell infektion utvärderades i de tre RECLAIM-studierna. RECAPTURE-studierna bedömde effekten vid komplicerad urinvägsinfektion och REPROVE-studien undersökte effekten vid sjukhusförvärvad pneumoni/ventilatorassocierad pneumoni.

REPRISE-studien, en patogeninriktad studie, utvärderade effekten hos patienter med ceftazidimresistenta Enterobacteriaceae och Pseudomonas aeruginosa vid komplicerade urinvägs- eller intraabdominella infektioner. 

Effekt på ceftazidimresistenta Enterobacteriaceae och P. aeruginosa

REPRISE är den första kliniska patogeninriktade, internationella, öppna, fas III-prövningen för Zavicefta vid komplicerad urinvägsinfektion och komplicerad intraabdominell infektion2.

Studien visade att Zavicefta är ett effektivt alternativ till karbapenemer hos patienter med ceftazidimresistenta Enterobacteriaceae och P. aeruginosa (91% (CI 85.6 – 94.1) jämfört med 91% (CI85.9 – 95.0))2.

Effekt vid sjukhusförvärvad- och ventilatorassocierad pneumoni

REPROVE är en internationell fas III studie gjord på patienter med sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni. Studien utvärderar Zaviceftas effektivitet och säkerhet jämfört med meropenem3.

Resultatet visade att Zavicefta är ett effektivt alternativ till meropenem för behandling av sjukhusförvärvad- och ventilatorassocierad pneumoni orsakad av gramnegativa patogener (77.4 vs 78.1 % (ARR =0.7% [95% CI : -7.9 - 6.4]))3.

Effekt vid komplicerade intraabdominella infektioner

RECLAIM är en internationell, randomiserad, dubbel-blind, jämförande, fas III-prövning som granskade mer än 1000 patienter4

Studien visade att Zavicefta har klinisk effekt i kombination med metronidazol mot gramnegativa komplicerade intraabdomniella infektioner hos patienter inlagda på sjukhus (91.7% vs 92.5% (ARR= 0.8% [95% CI: -4.61 -2.89]))4.

Liknande effekt har påvisats mot ceftazidimkänsliga och ceftazidimresistenta patogener.

Effekt vid komplicerad urinvägsinfektion

RECAPTURE: En internationell, randomiserad, dubbelblind, jämförande, fas III-prövning, som granskade mer än 1000 patienter5.

Studien visade att Zavicefta har klinisk effekt mot gramnegativa komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive pyelonefrit hos patienter inlagda på sjukhus(77.4% vs 71.0% (ARR= 6.4% [95% CI: 0.33-12.36]))5.

PP-ZVA-SWE-0169 Feb-2023

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referenser

1. Produktresumé Zavicefta fass.se
2. Carmeli Y et al, Lancet infect Dis 2016;16;661-73
3. Torres A et al, Lancet Infect Dis 2018; 18;285-95
4. Mazuski JE, et al Clin Infect Dis 2016; 62; 1380-9
5. Wagenlehner FM et al, Clin Infect Dis 2016; 63; 754-62

PP-ZVA-SWE-0169 Feb-2023