Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om ZaviceftaExampleOm ZaviceftaOm ZaviceftaOm ZaviceftaIndikationerVad är avibaktam?PatogentäckningEffekt & säkerhet

Effekt
& säkerhet

EffektSäkerhet
Hantering

Hantering

Dosering & administreringFörvaringsanvisningar
Utbildning & material

Utbildning
& material

MaterialVideorFöreläsningar
Produktresumé

Produktresumé

Produktresumé
EffektDet kliniska programmet för Zavicefta har utvärderat effekten i sju studier med >3 000 patienter1-5

Effekten vid komplicerad intraabdominell infektion utvärderades i de tre RECLAIM-studierna. RECAPTURE-studierna bedömde effekten vid komplicerad urinvägsinfektion och REPROVE-studien undersökte effekten vid sjukhusförvärvad pneumoni/ventilatorassocierad pneumoni.

REPRISE-studien, en patogeninriktad studie, utvärderade effekten hos patienter med ceftazidimresistenta Enterobacteriaceae och Pseudomonas aeruginosa vid komplicerade urinvägs- eller intraabdominella infektioner.

Effekt på ceftazidimresistenta Enterobacteriaceae och P. aeruginosaREPRISE är den första kliniska patogeninriktade, internationella, öppna, fas III-prövningen för Zavicefta vid komplicerad urinvägsinfektion och komplicerad intraabdominell infektion2.

Studien visade att Zavicefta är ett likvärdigt alternativ till karbapenemer hos patienter med ceftazidimresistenta Enterobacteriaceae och P. aeruginosa (91% (CI 85.6 – 94.1) jämfört med 91% (CI85.9 – 95.0))2.
Effekt vid sjukhusförvärvad- och ventilatorassocierad pneumoniREPROVE är en internationell fas III studie gjord på patienter med sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni. Studien utvärderar Zaviceftas effektivitet och säkerhet jämfört med meropenem3.

Resultatet visade att Zavicefta är ett likvärdigt alternativ till meropenem för behandling av sjukhusförvärvad- och ventilatorassocierad pneumoni orsakad av gramnegativa patogener (77.4 vs 78.1 % (ARR =0.7% [95% CI :-7.9 - 6.4]))3.
Effekt vid komplicerade intraabdominella infektionerRECLAIM är en internationell, randomiserad, dubbel-blind, jämförande, fas III-prövning som granskade mer än 1000 patienter. Studien utvärderar Zaviceftas effektivitet och säkerhet jämfört med meropenem4.  

Studien visade att Zavicefta har klinisk effekt i kombination med metronidazol mot gramnegativa komplicerade intraabdomniella infektioner hos patienter inlagda på sjukhus (91.7% vs 92.5% (ARR= 0.8% [95% CI: -4.61 -2.89]))4.

Liknande effekt har påvisats mot ceftazidimkänsliga och ceftazidimresistenta patogener.
Effekt vid komplicerad urinvägsinfektionRECAPTURE: En internationell, randomiserad, dubbelblind, jämförande, fas III-prövning, som granskade mer än 1000 patienter. Studien utvärderar Zaviceftas effektivitet och säkerhet jämfört med doripenem5.

Studien visade att Zavicefta har klinisk effekt mot gramnegativa komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive pyelonefrit hos patienter inlagda på sjukhus(77.4% vs 71.0% (ARR= 6.4% [95% CI: 0,33-12.36]))5.

Referenser:

1. Produktresumé Zavicefta, www.fass.se
2. Carmeli Y et al, Lancet infect Dis 2016;16;661-73
3. Torres A et al, Lancet Infect Dis 2018; 18;285-95
4. Mazuski JE, et al Clin Infect Dis 2016; 62; 1380-9
5. Wagenlehner FM et al, Clin Infect Dis 2016; 63; 754-62
Verkningsmekanism

Zavicefta verkningsmekanism

Se videoLoading
NyhetsbrevHåll dig uppdaterad inom behandlingsområdet infektionLäs merLoading
PP-ZVA-SWE-0168, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading