Zavicefta® - En kombination av ceftazidim och avibaktam1

ZAVICEFTA® (ceftazidim och avibaktam) är avsett för behandling av komplicerade infektioner orsakade av aeroba, gramnegativa bakterier hos vuxna patienter. 

 

 

   

  Zavicefta har baktericid aktivitet mot svårbehandlade infektioner orsakade av aeroba gramnegativa bakterier, inklusive1:
  •    Pseudomonas aeruginosa (inklusive många ceftazidimresistenta stammar)
  •    ESBL-producerande Enterobacteriaceae
  •    Karbapenemresistenta Enterobacteriaceae

  Mer information om verkningsmekanism

  Video - verkningsmekanismen

  Video - verkningsmekanismen PP-ZVA-SWE-0047

   

  PP-ZVA-SWE-0064 Apr2020

  Utforska mer

  Relaterade behandlingsområden

  Indikation

  Zavicefta är indicerat för behandling av följande infektioner hos vuxna1:
  •    Komplicerad intraabdominell infektion
  •    Komplicerad urinvägsinfektion, inklusive pyelonefrit
  •    Sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni

  Zavicefta är också indicerat för behandling av infektioner orsakade av aeroba gramnegativa organismer hos vuxna patienter med begränsade behandlingsalternativ. 

  Officiella riktlinjer för korrekt användning av antibakteriella läkemedel ska beaktas.
   

  Referenser

  1. Produktresumé Zavicefta, fass.se
  2. Produktresumé Ceftazidim Sandoz, fass.se

  PP-ZVA-SWE-0064 Apr-2020