Zavicefta® (ceftazidim och avibaktam) En kombination av ceftazidim och avibaktam

Zavicefta® (ceftazidim och avibaktam)

En kombination av ceftazidim och avibaktam1

ZAVICEFTA® (ceftazidim och avibaktam) är avsett för behandling av komplicerade infektioner orsakade av aeroba, gramnegativa bakterier hos vuxna och barn från 3 månaders ålder.

 

 

   

  Zavicefta har baktericid aktivitet mot svårbehandlade infektioner orsakade av aeroba gramnegativa bakterier, inklusive1:
  •    Pseudomonas aeruginosa (inklusive många ceftazidimresistenta stammar)
  •    ESBL-producerande Enterobacteriaceae
  •    Karbapenemresistenta Enterobacteriaceae

  Mer information om verkningsmekanism

  Video - verkningsmekanismen

  Utforska mer

  Relaterade behandlingsområden

  Indikation

  Zavicefta är indicerat för behandling av följande infektioner hos vuxna och pediatriska patienter från 3 månaders ålder1:

  • Komplicerade intraabdominella infektioner
  • Komplicerade urinvägsinfektioner, inklusive pyelonefrit
  • Sjukhusförvärvad pneumoni, inklusive ventilatorassocierad pneumoni

  Behandling av vuxna patienter med bakteriemi som uppstår i samband med, eller som misstänks ha ett samband med, någon av infektionerna som anges ovan.

  Zavicefta är även avsett för behandling av infektioner orsakade av gramnegativa aeroba organismer hos vuxna och pediatriska patienter från 3 månaders ålder med begränsade behandlingsalternativ.

  Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

  Referenser

  1. Produktresumé Zavicefta, fass.se
  2. Produktresumé Fortum, fass.se

  PP-ZVA-SWE-0169 Feb-2023