Digitalt stöd för patienter som ordinerats Xalkori

Xalkoripatient.se är en hemsida för patienter som ordinerats XALKORI (krizotinib). Här finns information till din patient om lungcancer, om XALKORI som behandling och hur man på bästa sätt hanterar eventuella biverkningar.

Klicka här

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

PP-XLK-SWE-0207, mars 2022