Beställ material

Leaflet Patient support

Xalkori - Flyer för patienter

A6 flyer

Poster Patient support

Patientkort A6

Leaflet Patient support

Vad är lungcancer?

Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller.

Leaflet Patient support

Patientguide för behandling med Xalkori

Patientguide för behandling med Xalkori

Leaflet Diagnose support

Xalkori - Dosjusteringsguide

Leaflet Patient support

Biverkningsdagbok Xalkori

Biverkningsdagbok för patienter som behandlas med Xalkori