Beställ material

Poster Patient support

Patientkort A6

Leaflet Patient support

Vad är lungcancer?

Vikten av att ta reda på vilken sorts lungcancer det gäller.

Leaflet Diagnose support

Doseringsguide Xalkori

Doseringsguide Xalkori

Leaflet Patient support

Biverkningsdagbok Xalkori

Biverkningsdagbok för patienter som behandlas med Xalkori