XALKORI® – en skräddarsydd behandling

Xalkori® (crizotinib) är indicerat som monoterapi vid1

o    första linjens behandling av vuxna med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)

o    behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)

o    behandling av vuxna med ROS1-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)

Utforska mer

Referens

1. Xalkori produktresumé, fass.se

Relaterade behandlingsområden

PP-XLK-SWE-0166, maj 2019