Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om VyndaqelOm VyndaqelVyndaqel 20 mgOm Vyndaqel 20 mgVyndaqel 61 mgOm Vyndaqel 61 mgEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetVyndaqel 20 mgEffektSäkerhetVyndaqel 61 mgEffektPrimära utfallsmåttSekundära utfallsmåttSäkerhetHanteringHanteringVyndaqel 20 mgDosering & biverkningshanteringVyndaqel 61 mgDosering & biverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & materialDigitalt stöd ATTR-CMMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé 20 mgProduktresumé 61 mg
Dosering och biverkningshanteringVYNDAQEL 61 mg för behandling ATTR-CM Rekommenderad dos1

Behandling bör inledas under tillsyn av läkare med kunskap om behandling av patienter med amyloidos eller kardiomyopati. Rekommenderad dos är en kapsel Vyndaqel 61 mg (tafamidis) oralt en gång dagligen.

Vyndaqel 61 mg (tafamidis) motsvarar 80 mg tafamidismeglumin. Tafamidis och tafamidismeglumin är inte utbytbara baserat på antal mg.

Om patienten kräks kort efter intaget och Vyndaqel kapseln återfinns, bör om möjligt en ny Vyndaqel-dos ges. Om ingen kapsel återfinns behövs ingen extra dos och Vyndaqel-doseringen kan fortsätta nästa dag som vanligt.

Utökad övervakning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar i www.fass.se.

Biverkningshantering

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se

Referenser:
  1. Produktresumé Vyndaqel 61 mg www.fass.se
Indikation & verkningsmekanism Vyndaqel 61 mg Om Vyndaqel LoadingEffekt & säkerhet för Vyndaqel 61 mg Studier LoadingSäkerhet för Vyndaqel 61 mg Säkerhet Loading
PP-VYN-SWE-0408, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading