Dosering och biverkningshanteringVYNDAQEL 20 mg för behandling av ATTRvRekommenderad dos1

Behandling bör inledas under tillsyn av läkare med kunskap om behandling av patienter med TTR-amyloidos med polyneuropati (ATTR-PN).

Den rekommenderad dosen av Vyndaqel (tafamidismeglumin) är 20 mg oralt en gång dagligen.

Tafamidismeglumin och tafamidis och är inte utbytbara baserat på antal mg.

Om patienten kräks kort efter intaget och Vyndaqel kapseln återfinns, bör om möjligt en ny Vyndaqel-dos ges. Om ingen kapsel återfinns behövs ingen extra dos och Vyndaqel-doseringen kan fortsätta nästa dag som vanligt.

Utökad övervakning

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar i www.fass.se.

Biverkningshantering

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se

Referenser:
  1. Produktresumé Vyndaqel 20 mg, www.fass.se
Indikation & verkningsmekanism Vyndaqel 20 mg Om Vyndaqel LoadingEffekt för Vyndaqel 20 mg Effekt LoadingSäkerhet för Vyndaqel 20 mg Säkerhet Loading
PP-VYN-SWE-0408, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading