Vyndaqel (tafamidis) PfizerPro Sverige

Vyndaqel 61 mg (Tafamidis)

Första godkända läkemedlet för behandling av ATTR-CM


Vyndaqel 61 mg är indikerat för behandling av vildtyp eller hereditär transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) hos vuxna med kardiomyopati (ATTR-CM).1*

 

 

*Begränsningar
Subventioneras endast vid behandling av vuxna med kardiomyopati samt:
1) ATTRwt (förvärvad sjukdom) eller 2) ATTRv (ärftlig sjukdom) utan betydande amyloidossymtom från andra organ än hjärtat. Dessa patienter med ATTRwt eller ATTRv ska ha symtomgivande hjärtsvikt, ventrikulär septumtjocklek >12 mm på ekokardiografi eller tecken på ökad volymsbelastning i hjärtat som lett till behov av diuretika. Ovan nämnda användning subventioneras endast vid förskrivning av specialist inom kardiologi med särskild kunskap inom området.

Utforska mer

Referenser:

1. Vyndaqel, fass.se 

PP-VYN-SWE-0292 SEP2021