Vyndaqel 20mg (tafamidis meglumine)

Vyndaqel 20 mg (Tafamidis)

Första godkända läkemedlet mot transtyretinamyloidos med polyneuropati

Vyndaqel® (tafamidis meglumine) är indicerat för behandling av TTR-amyloidos hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring1.  

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referens
1.Vyndaqel, fass.se
PP-VYN-SWE-0253 FEB2021