Vyndaqel® (tafamidis meglumine) - är första godkända läkemedlet mot TTR-FAP

Vyndaqel® (tafamidis meglumine) är indicerat för behandling av TTR-amyloidos hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium1, för att fördröja perifer neurologisk försämring1.  

Utforska mer

Relaterade behandlingsområden

Referens
1.Vyndaqel, fass.se
PP-VYN-SWE-0149-Maj-2018