Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster
Example

Menu

Close

Om Vydura Om VyduraOm VyduraEffekt & SäkerhetEffekt & Säkerhet Effekt och säkerhetAkutbehandlingProfylaktisk behandlingBiverkningarHanteringHanteringAdministrering och doseringUtbildning & material
Utbildning & material
PatientstödStipendiumMaterialVideorFöreläsningar
Produktresumé
ProduktresuméProduktresumé
Produktresumé
Sök stipendium från Svenska Huvudvärkssällskapet och Pfizer!Utlysning av Pfizer och Svenska Huvudvärkssällskapets stipendium till stöd för forskning inom migrän

Pfizer AB delar tillsammans med Svenska Huvudvärkssällskapet ut ett stipendium – ”Pfizer och Svenska Huvudvärkssällskapets årliga stipendium för framstående forskning inom området migrän”. Stipendiet syftar till att uppmuntra patientnära forskning i Sverige och skall användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till området migrän. Sökanden skall vara kopplad till svenskt universitet/högskola eller svensk hälso- och sjukvård. Forskare i början av sin karriär uppmuntras särskilt att söka stipendiet. Stipendiet kan tillfalla en till tre sökande. 2024 års stipendiebelopp uppgår till totalt 200 000 kr. Ansökan insändes elektroniskt till [email protected], senast den 10 november 2023.

Ansökan skall innehålla:

 • Summarisk curriculum vitae (max en sida) med publikationslista.

 • Forskningsplan med följande rubriker:

  • Bakgrund

  • Syfte

  • Frågeställning

  • Metod och genomförande

  • Betydelse

  • Budget

Omfattningen får inte överskrida 3 sidor inklusive referenser.

Övrig information:

Uppföljning av hur stipendiet har använts skall redovisas skriftligen inom ett år till Pfizer, [email protected] . Stipendiet utlyses på Huvudvärkssällskapet (huvudvarkssallskapet.se) och på www.pfizerpro.se. Beslutet meddelas till den sökande skriftligen innan stipendiet offentliggjorts. Stipendiatens/stipendiaternas namn kungörs av Svenska Huvudsällskapet i samband med Neurologidagarna i maj månad eller vid Svenska Huvudvärkssällskapets nästkommande årsmöte. Stipendiekommitténs beslut kan inte överklagas.

PP-NNT-SWE-0189, sep 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading