VYDURA (Rimegepant)  
- munsönderfallande tablett för både akut och profylaktisk behandling 

VYDURA (rimegepant) är en tablett som är avsedd för både akut och profylaktsisk migränbehandling som godkändes av EMA i april 20221,2. Den kommer att vara tillgänglig i Sverige redan innan beslut om förmån under hösten 2022.

VYDURA innehåller den aktiva substansen rimegepant, som förhindrar aktiviteten hos kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP). Personer med migrän kan ha förhöjda nivåer av CGRP. Rimegepant fäster på receptorn för CGRP och minskar därmed möjligheten för CGRP att också fästa på receptorn. Detta minskar CGRP:s aktivitet och får två effekter, avbryta pågående migränanfall och minska antalet anfall om det tas i förebyggande syfte.1

Indikation för både akut och preventiv behandling 

 VYDURA (rimegepant) är en munsönderfallande CGRP-receptorantagonist som är avsedd för:
akut behandling av migrän hos vuxna, med eller utan aura
profylaktisk behandling av episodisk migrän hos vuxna som har minst 4 migränanfall per månad.

VYDURA är en frystorkad tablett som ska placeras på eller under tungan. Den löses upp i munnen och kan tas utan vätska.

Lär dig mer om Vydura (rimegepant)

För mer information om VYDURA, se vår korta produktfilm med Karin Hygge Blakeman, Medicinsk Rådgivare, Pfizer

Referenser

1. Produktresumé Vydura www.fass.se

2. (EMA approval för Vydura): REF-NNT0421

PP-NNT-SWE-0020, JUNI 2022