Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om TrumenbaOm TrumenbaOm TrumenbaMeningokocksjukdomAktuelltEffekt & säkerhetEffekt & säkerhetEffektSäkerhetHanteringHanteringDosering och hanteringUtbildning & materialUtbildning & materialRiskpatienterMaterialVideorFöreläsningarProduktresuméProduktresuméProduktresumé
RiskpatienterBarn (0–4 år)Incidensen av invasiva meningokocksjukdomar är högst hos barn under 1 år, följt av barn från 1 till 4 år.1

Rökande föräldrar, nyligen förekommande virusinfektioner i övre luftvägarna, trångboddhet samt flyttning och semesterresor som skett nyligen är ytterligare riskfaktorer för invasiva meningokocksjukdomar hos barn.2
Ungdomar och unga vuxnaFörekomsten av bärare av meningokocker är störst hos ungdomar och unga vuxna, som sannolikt är den främsta smittkällan av alla åldersgrupper.3,4 Den största gruppen av bärare är 19-åringar, där nästan 1 av 4 kan vara bärare.5

Unga människors livsstil ökar exponeringen för meningokocker.5 Efter barn har ungdomar och unga vuxna den högsta incidensen av invasiva meningokocksjukdomar.1
ResenärerResor till andra länder och regioner kan medföra exponering för serogrupper och kloner av N. meningitidis som inte är vanliga i hemlandet.6,7

Infektionsrisken varierar beroende på resmål, reslängd, graden av närkontakt med lokalbefolkningen och andra resenärer samt exponering för folksamlingar, t.ex. vallfärdsresor.8,9
Vaccination med meningokockvaccin kan skydda mot de vanligaste serogrupperna10
Referenser
  1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Invasive meningococcal disease- Annual Epidemiological Report 2016. Available at: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/invasivemeningococcal-disease-annual-epidemiological-report-2016-2014-data. Accessed May 2018.
  2. Hadjichristodoulou C, Mpalaouras G, Vasilopoulou V, et al. A case-control study on the risk factors for meningococcal disease among children in Greece. PLoS One 2016;11:e0158524.
  3. Cohn AC, et al. Prevention and control of meningococcal disease. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep. 2013;62:1–22.
  4. Vetter V, et al. Routinely vaccinating adolescents against meningococcus: targeting transmission and disease. Expert Rev Vaccines 2016;15:641–58.
  5. Christensen H, May M, Bowen L, et al. Meningococcal carriage by age: a systematic review and metaanalysis. Lancet Infect Dis 2010;10:853–61.
  6. Martinon-Torres F. Deciphering the burden of meningococcal disease: conventional and underrecognised elements. J Adolesc Health. 2016;59(2 suppl.):S12–S20.
  7. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Rapid risk assessment; Outbreak of invasive meningococcal disease in the EU associated with a mass gathering event, the 23rd World Scout Jamboree, in Japan. 2015. Available from: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Meningococcal-disease-scouts-EU-August-2015.pdf. Accessed May 2018.
  8. Steffen R. The risk of meningococcal disease in travellers and current recommendations for prevention. J Travel Med 2010;17:9–17.
  9. Memish ZA, et al. Invasive meningococcal disease and travel. J Infect Public Health. 2010;3(4):143–51.
  10. Public Health England. Green Book Chapter 22: Meningococcal meningitis and septicaemia notifiable. Available from: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/554011/Green_Book_Chapter_22.pdf. Accessed May 2018.
Riktlinjer för riskpatienter

För rekommendation till riskpatienter, läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida, vaccination mot meningokocker

folkhalsomyndigheten.se
PP-TRU-SWE-0010 juli 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?