Trumenba vaccin Pfizerpro Sverige

Trumenba®

Indicerat för aktiv immunisering av individer 10 år och uppåt för att förhindra invasiv meningokocksjukdom orsakad av Meningokock B .2,3

Under 2018 beräknades Meningokock B utgöra orsaken till 9 % av alla rapporterade fall av invasiva meningokocksjukdomar i Sverige.1

Trumenba meningokock vaccin Pfizerpro Sverige

Trumenba har en säkerhetsprofil etablerad i 11 kliniska prövningar som genomförts över hela världen2,3

Säkerhetsprofilen för Trumenba har utvärderats i 11 kliniska prövningar med fler än 15 000 individer från 10 år och uppåt. Studierna visar att Trumenba har en gynnsam biverkningsprofil.2


Vanliga biverkningar (≥ 1/10)2

 • Smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället, huvudvärk, diarré, illamående, muskelvärk, ledvärk, frossa och trötthet.

Administration2

 

 • Före användning ska den förfyllda sprutan skakas kraftigt för att erhålla en homogen vit suspension av TRUMENBA.
   
 • TRUMENBA ska endast ges som en intramuskulär injektion. Vaccinet ges helst i deltoidmuskeln på överarmen.
  TRUMENBA får inte blandas i samma spruta som andra vacciner eller läkemedel. Den förfyllda sprutans spetslock (tip-cap) samt gummikolv är inte tillverkade av naturgummi (latex).

Trumenba kan administreras samtidigt med följande vacciner också vanliga till ungdomar: 2

Trumenba ungdomsvacciner Pfizerpro Sverige

*Immunogenicitetseffektmåtten uppnåddes för alla Meningokock B-stammar och samtidigt administrerade vaccins antigener. Med undantag av HPV-18 antigen.4

Dosering


Trumenba har två doseringsalternativ för ungdomar och vuxna:
2-dos-schema 2

 • 2 doser administreras med 6 månaders mellanrum
Trumenba dosintervall 6 månader vaccin Pfizerpro Sverige

3-dos-schema 2

 • 2 doser administreras med minst 1 månads mellanrum, följt av en tredje dos minst 4 månader efter den andra dosen.
Trumenba dosintervall dos1-3 vaccin Pfizerpro Sverige

Doseringsövervägande2

 

 • En boosterdos bör övervägas oavsett vilket doseringsschema som tidigare följts för individer med fortsatt risk för invasiv meningokocksjukdom.
 • Användning av detta vaccin ska ske i enlighet med officiella rekommendationer.


Trumenba levereras i en förfylld spruta och har en hållbarhetstid på 3 år.2

Trumenba förpackning Vaccin Pfizerpro Sverige

Referenser

1. Folkhälsomyndigheten 2019 https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/meningokockinfektion-invasiv/ avläst 2019-06-07.
2. Trumenba produktresumé 11/2018.
3. Shirley M, Dhillon S. Bivalent rLP2086 vaccine (Trumenba®): a review in active immunization against invasive meningococcal group B disease in individuals aged 10–25 years. BioDrugs. 2015;29(5):353–361.
4. Folaranmi T, Rubin L, Martin SW, et al. Use of serogroup B meningococcal vaccines in persons aged ≥10 years at increased risk for serogroup B meningococcal disease: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, 2015. MMWR. 2015;64(22):608–612.

PP-NIM-SWE-0081 aug 2022