Säkerhetsinformation 

Produktresumé

Information om försiktighet, kontraindikationer, interaktioner, biverkningar, förvaring och liknande finns att läsa på fass.se. 1

Utforska mer

Referens
1. TALZENNA Produktresumé, fass.se  

PP-TAL-SWE-0012.Maj2020