ESMO Breast Cancer 2021

ESMO Breast Cancer blev även i år en virtuell konferens.  ESMO BC award gick i år till Andrew Tutt för hans forskning och translationella arbete med fokus på BRCA2 och PARP inhibitorer.  Vi har bevakat kongressen och intervjuat flera av de svenska experterna som presenterade. Se nedan för att ta del av intervjuerna 

Intervju med Mikael Eriksson om hans poster på ESMO Breast Cancer 2021 

Mikael Eriksson presenterade en uppdatering av sin studie på ESMO Breast 2021 om deras nya modell för att identifiera kvinnor med utökad behov av screening för bröstcancer. 

Mikael Eriksson är postdoc på Karolinska Institutet vid institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik. Han forskar på att förbättra mammografiscreeningen samt att förebygga bröstcancer. Mikael jobbar även med att implementera sina forskningsresultat i klinisk praxis.  
 

Läs nedan om Mikaels bidrag på ESMO BC och missa inte heller den intervju vi gjorde med Mikael och professor Per Hall när de presenterade delar av resultaten under San Antonio Breast Cancer Conference 2020, ta del av intervjun här: 

Aktuellt

Relaterade behandlingsområden

Referenser: 
  1. H. Dar (Stockholm, Sweden) et al. 6P - 25-year survival and benefit from tamoxifen therapy by the clinically used breast cancer markers in lymph node-negative and ER-positive/ HER2-negative breast cancer (ID 55) 

  1. A. Johansson (Stockholm, Sweden) et al. LBA1 - 20-year benefit of endocrine therapy in premenopausal breast cancer patients by the 70-gene risk signature (ID 322) 

  1. K. Czene et al. 74P - Identification of Women at High Risk of Breast Cancer Who Need Supplemental Screening (ID 121) 

  1. C. Boman (Solna, Sweden)  et al. 112P - Women with short survival after diagnosis of metastatic breast cancer - a population-based registry study (ID 155) 

PP-IBR-SWE-0505, Maj 2021