Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om TalzennaOm Talzenna

Talzenna mBC

Om Talzenna

Talzenna mCRPC

Om Talzenna

Effekt & säkerhet

Effekt & säkerhetTALZENNA mBCEffektSäkerhetRiktlinjerTALZENNA mCRPCTalapro 2 studiedesignStudiepopulationEffektSäkerhet
HanteringHanteringTALZENNA mBCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringTALZENNA mCRPCDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & material Digitalt stödFöreläsningarMaterialProduktresuméProduktresumé Produktresumé
TALZENNA Prostatacancer Indikation prostatacancer1

TALZENNA är indicerat i kombination med enzalutamid för behandling av vuxna patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) för vilka kemoterapi inte är kliniskt indicerat.

Verkningsmekanism Två verkningsmekanismer som kompletterar varandra1

TALZENNA är en en PARP-hämmare och verkar genom att blockera PARP, ett enzym som reparerar skadat DNA i cancerceller vilket leder till att cellen inte kan reparera sig och cancercellen dör.1

 

Enzalutamid är en androgenreceptor hämmare (ARPi) som verkar i flera steg under AR signaleringen, detta leder till minskad profileration, tumörcell död och reducerad tumörbörda.2

 

Prekliniska studier 

PARP hämning ökar känsligheten för AR hämmare1

  • PARP hämmare supprimerar tumörceller som är förknippade med resistens mot AR hämmare, vilket potentiellt förlänger effekten av AR hämmare 

AR hämning ökar känsligheten för PARP hämmare1

  • Hämningen av AR-signaleringen minskar uttrycket av homologa rekombinationsreparationsgener (HRR-gener), inklusive BRCA 1/2, vilket leder till känslighet för PARP-hämning. 
Se filmen om hur TALZENNA och enzalutamids verkningsmekanismer fungerar när de kombineras 
Referenser:

Talzenna SmPC, www.fass.se 

Xtandi (enzalutamid) SmPC, www.fass.se 

Effekt TALZENNA + enzalutamid

Prostatacancer

EffektLoading
Säkerhet TALZENNA + enzalutamid

Prostatacancer

SäkerhetLoading
Hantering TALZENNA + enzalutamid

Prostatacancer

Dosering och biverkningshantering
Loading
PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-TAL-SWE-0122, Maj 2024
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading