Denna hemsida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Sök

Menu

Close

Logga inLogga ut LäkemedelBehandlingsområdenUtbildning & MaterialPfizerPlayNyhetsbrevVåra tjänster

Meny

Stäng

Om TalzennaOm TalzennaOm TalzennaAktuellt

Effekt & säkerhet

Effekt & säkerhetEffektSäkerhetRiktlinjer
HanteringHanteringDoseringMonitoreringBiverkningshanteringUtbildning & materialUtbildning & material Digitalt stödFöreläsningarMaterialProduktresuméProduktresumé Produktresumé
Säkerhetsprofilen för TALZENNA från EMBRACA studien*2

Sammanlagt 67,8 % av patienterna som behandlades med TALZENNA upplevde någon grad av hematologisk händelse, jämfört med 50 % av de patienter som behandlades med cytostatika. 

Någon grad av** icke-hematologiska biverkningar förekom hos 98,6 % av patienterna som behandlades med TALZENNA jämfört med 97,6 % av patienterna i cytostatikagruppen.

Biverkningar* (hos ≥20 % av patienterna som fick TALZENNA) i EMBRACA2

Cytostatika bestämdes av behandlande läkare före randomisering och bestod
av kapecitabin (44 %), eribulin (40 %), gemcitabin (10 %) eller vinorelbin (7 %). Procentsatserna 
blir totalt sammanlagt >100 % på grund av avrundning.

Biverkningarna graderades enligt nationella cancerinstitutets gemensamma terminologikriterier för biverkningar (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, NCI CTCAE) 5.

Omfattar anemi, minskad hematokrit och minskat hemoglobin.

Omfattar trombocytopeni och minskat antal neutrofiler.

Grad 1 definieras som håravfall <50 % än normalt, syns inte på avstånd, kan kräva en annan frisyr för att dölja håravfallet, men kräver inte peruk. Grad 2 definieras som håravfall ≥50 % som syns på avstånd och kräver peruk för att dölja håravfallet.

Omfattar trombocytopeni och minskat antal trombocyter. För TALZENNA är grad 1 21 % och grad 2 är 2.

Omfattar trötthet och asteni.

Se TALZENNAs produktresumé för ytterligare information om biverkningar.

Biverkningar baserade på sammanslagna data
från fem studier (N=494)1

Den totala säkerhetsprofilen för TALZENNA baseras på sammanslagna data från 494 patienter som fick TALZENNA med dosen 1 mg en gång per dag för solida tumörer i kliniska studier.

De vanligaste (≥25 %) biverkningarna hos patienter som fick TALZENNA i dessa kliniska studier var trötthet, anemi, illamående, neutropeni, trombocytopeni och huvudvärk. De vanligaste (≥10 %) biverkningarna av grad ≥3 på grund av TALZENNA var anemi (35,2 %), neutropeni (17,4 %) och trombocytopeni (16,8%).

Det förekom inga läkemedelsbiverkningar av grad 5; 

Omfattar de rekommenderade termerna trombocytopeni och minskat antal trombocyter;

Omfattar de rekommenderade termerna anemi, minskad hematokrit och minskat hemoglobin;

Omfattar de rekommenderade termerna neutropeni och minskat antal neutrofiler;

Omfattar de rekommenderade termerna leukopeni och minskat antal vita blodkroppar;

Omfattar de rekommenderade termerna minskat antal lymfocyter och lymfopeni;

Omfattar de rekommenderade termerna buksmärta, smärta i övre delen av buken, besvär från buken och lågt sittande buksmärta;

För TALZENNA är grad 1 21 % och grad 2 är 2 %;

Omfattar de rekommenderade termerna trötthet och asteni.

Hematologiska biverkningar hos patienter som
behandlats med TALZENNA2

De vanligaste hematologiska biverkningarna hos patienter som behandlats med TALZENNA var övergående.3 Med lämplig hantering var medianvaraktigheten för anemi, neutropeni och trombocytopeni av grad 3-4 ≤ 8 dagar.2

Kategorin trombocytopeni omfattar trombocytopeni och minskat antal trombocyter. Kategorin neutropeni omfattar neutropeni, minskat antal neutrofiler och neutropen sepsis. Kategorin anemi omfattar anemi och minskade hemoglobinvärden.
Inga fall av akut myeloisk leukemi eller myelodysplastiskt syndrom rapporterades i TALZENNA-gruppen; ett fall rapporterades hos en patient som fått kapecitabin.

Graderade enligt NCI CTCAE v5.

Icke-hematologiska biverkningar hos patienter som behandlats med TALZENNA2
Referenser:Talzenna produktresumé, www.fass.seLitton J et al. N Engl J Med 2018;379:753–763 (Suppl 1).
Effekt & säkerhet (snabblänkar)
Ta del av föreläsningar och intervjuer inom bröstcancer på PfizerPlay

Håll dig uppdaterad inom behandlingsområdet onkologi

Besök PfizerPlayLoading
Beställ TALZENNA material

Här kan du beställa material om TALZENNA

Beställ materialLoading
PP-TAL-SWE-0078, juni 2023
PfizerPro KontoPfizerPro Konto

PfizerPros konto är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatta i Sverige. Med kontot får du tillgång till Pfizers hela utbud av innehåll på webbplatsen, skräddarsytt utifrån ditt specialistområde.

Mitt kontoLogga ut

Den här webbsidan är avsedd för personer bosatta i Sverige.
Informationen på den här webbsidan är av allmän informations- och  utbildningskaraktär och är inte ämnad att ersätta personlig medicinsk rådgivning från läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. För mer information om vår personuppgiftsbehandling, se vår Personuppgiftspolicy.

 

Pfizer AB innehar upphovsrätten till denna site och reserverar sig alla rättigheter därtill.

Pfizer AB, org.nr 556059-6255.
tel: 08-550 52 000
fax: 08-550 52 010
Kontakta webbansvarig

PP-BCP-SWE-0009, juni 2023
Du är på väg till en extern webbplats.
Pfizer ansvarar inte för innehållet i informationen på andras hemsidor.

Vill du fortsätta?
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

 

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal bosatt i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Pfizer.se, vår site för allmänheten.

Välkommen!

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

PP-BCP-SWE-0009, MARS 2023

Ja Loading Nej Loading