TALZENNA (Talazoparib) PfizerPro Sverige

TALZENNA (Talazoparib)

Talzenna  är en PARP-hämmare, indicerat som monoterapi och godkänd för behandling av vuxna patienter med medfödd BRCA1/2- mutation som har HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer.1

Patienter ska tidigare ha behandlats med en antracyklin och/eller en taxan som (neo)adjuvant behandling, för lokalt avancerad eller metastaserande cancer, såvida inte patienterna var olämpliga för dessa behandlingar. Patienter med hormonreceptorpositiv (HR-positiv) bröstcancer ska ha fått tidigare endokrinbaserad behandling, eller ha bedömts som olämpliga för endokrinbaserad behandling.1

Utforska mer

Referenser
1.    TALZENNA Produktresumé, fass.se.
 

PP-TAL-SWE-0012.Maj2020