Digitalt stöd för patienter som ordinerats Sutent

Sutentpatient.se är en hemsida för patienter som ordinerats Sutent (sunitinibmalat). Här finns information till din patient om njurcancer, om Sutent som behandling och hur man på bästa sätt hanterar eventuella biverkningar. 

Klicka här

Relaterade behandlingsområden

Sutent startsida

PP-SUT-SWE-0082, maj 2019