Sutent® (sunitinibmalat) För behandling av avancerad njurcancer, GIST och pNET

Sutent® (sunitinibmalat)

För behandling av avancerad njurcancer, GIST och pNET

Sutent® (sunitinibmalat) är en tyrosinkinashämmare i kapselform, riktad mot flera receptortyper, en sk. multikinashämmare. Detta ger en hämmande effekt på kärlen som försörjer tumören.1

Sutent startsida

Relaterade behandlingsområden

PP-SUT-SWE-0082, maj 2019