Livskvaliteten är ofta nedsatt hos personer med akromegali, även efter framgångsrik behandling1-3

Vissa patienter får aldrig frågor om den psykologiska effekten av sitt tillstånd*

Akromegali har en enorm variation av sina symtom och komorbiditeter, och därför är det lika många viktiga aktörer som är involverade i att optimera vården för patienter med tillståndet.1,5 Men den psykologiska aspekten av att hantera akromegali – tillsammans med den potentiella psykofysiologiska effekten av obalanser i hypofyshormonproduktionen som orsakats av själva tillståndet – är något som kan förbises.3,4,6

 

Hur ACRODAT® underlättar en helhetssyn på akromegalivården

ACRODAT® införlivar AcroQOL-frågeformuläret, ett validerat akromegalispecifikt frågeformulär om livskvalitet.7 Genom att samla in akromegalispecifika patientdata om både den psykologiska och fysiska inverkan på livskvaliteten för personer som lever med tillståndet, erbjuder ACRODAT® ett enkelt och systematiskt sätt för dig att identifiera patienter som kan behöva ytterligare psykologiskt stöd.

Referenser:

  1. Melmed S, et al. A Consensus Statement on acromegaly therapeutic outcomes. Nat Rev Endocrinol'2018:26:1.
  2. Geraedts V3. et al. Predictors of Quality of Life in acromegaly no consensus on biochemical parameters. Frontiers in Endocrinol 2017;8 (40) :1 -14.
  3. Crespo Let al. Update on quality of life in patients with acromegaly. Pituitary 2017:20(1 ):185-8.
  4. Wayne Brown. Alone in my universe: Struggling with an orphan disease in an unsympathetic world. Indiana, United States. (Universe. May 2011: 268.
  5. Chanson P and Salenave S. Acromegaly. Orphanet 3Rare Dis 2008:3:1-17.
  6. Gurel MH, et al. Patient perspectives on the impact of acromegaly: results from individual and group interviews. Patient Preference and Adherence 2014:8:53-62.
  7. Webb SM, Prieto L, BadiaX. et al. Acromegaly Quality of Life Questionnaire (ACROQOL) a new health related quality of life questionnaire for patients with acromegaly development and psychometric properties. Clin Endocrinol (Oxf) 2002:57:251-258.
PP-SOM-SWE-0078-MAR-2021