ACRODAT®

Lär dig mer om det akromegalispecifika verktyget för sjukdomsaktivitet som du kan använda för att hjälpa till att övervaka och optimera stödet för dina akromegalipatienter under varje steg av deras resa. Om du har frågor eller vill få tillgång till ACRODAT® kontakta: Kaire Kiplok,

ACRODAT

Vad är ACRODAT®?

ACRODAT® är en validerad, webbaserad medicinsk mjukvara

  • Tillgänglig för dig som behandlar akromegalipatienter
  • Utvecklad i samarbete med en grupp av globala akromegaliexperter
  • Ingen installation krävs: ACRODAT® är tillgängligt på de flesta plattformar, inklusive stationära datorer, bärbara datorer och surfplattor

 

Se videon om ACRODAT® från en av världens främsta akromegaliexperter 

Prof AJ van der Lely, Erasmus MC, Rotterdam, Nederländerna, förklarar teorin bakom utvecklingen av ACRODAT® och dess användning i en praktisk klinisk miljö, tillsammans med information om de parametrar som det hjälper till att spåra

 

 

ACRODAT® kan användas för att spåra sjukdomsaktivitetsstatus för akromegali från ett besök till nästa

  • Övervakar och belyser förändringar för fem sjukdomsspecifika parametrar:

Acrodat kan användas till:

 

 

 

 

 

ACRODAT® möjliggör en kontinuerlig helhetssyn av varje patients akromegali

  • Kategoriserar patienter baserat på stabila, lindriga eller signifikanta nivåer av sjukdomsaktivitet:
Exempel på sammanfattning av patientinformation i ACRODAT®*

 

Exempel på sammanfattning av patientinformation i ACRODAT Pfizerpro Somavert

 

 

 

 

 

 

*Varje rad representerar ett besök. Besöksdatum i grått representerar ett besök med ofullständig datainmatning. Patienter kan få en unik kod för att få tillgång till sin egen AcroQoL-översikt (för QOL-parametern) för varje besök, vars resultat kommer att skickas till deras fullständiga profil, som kan ses på HCP-siten. 

PP-SOM-SWE-0078-MAR-2021