SOMAVERT® tumörpåverkan

Majoriteten av hypofystumörer förblir stabila med SOMAVERT®1

 • Trots att SOMAVERT® inte verkar direkt på hypofystumören, upplever 96,3 % av patienterna bibehållen eller minskad tumörstorlek under behandling med SOMAVERT®1
   
 • Behandlingsresistent tumörprogression förekommer hos en liten minoritet av patienter med akromegali, oavsett behandlingsform2
   
 • När ingen tumörtillväxt observeras under de första 18 månadernas behandling med SOMAVERT®, är det osannolikt att någon tillväxt sker senare3

Tumörstabilitet i ACROSTUDY1,4

Andel patienter som fått SOMAVERT® i 10+ år bedöms för förändringar i tumörstorlek under ACROSTUDY, den globala säkerhetsövervakningsstudien efter marknadsföring för SOMAVERT®1,4

Referenser

 1. ACROSTUDY data on file. Final study report. November 2018.
 2. Besser GM et al. Predictors and rates of treatment-resistant tumor growth in acromegaly. Eur J Endocrinol 2005:153:187-93.
 3. Jiminez et al., Follow-up of pituitary tumour volume in patients with acromegaly treated with pegvisomant in clinical trials. European Journal of Endocrinology 2008:159(5): 517-23.
 4. Buchfelder M, et al. Long-term treatment with pegvisomant: observations from 2090 acromegaly patients in ACROSTUDY. Eur3 Endocrinol. 2018;179(6):419-27.
PP-SOM-SWE-0078-MAR-2021