SOMAVERT®; hantering av komorbiditet

SOMAVERT® påverkar både direkt och indirekt vanliga komorbiditeter för akromegali

Somavert Glukoshomeostas
Eventuell diabetesmedicinering kan behöva justeras eftersom glukoshomeostas förbättras signifikant jämfört med baslinjen1,2

-1,4 mmol/l minskning av fasteplasmaglukos, -0,4 % minskning av HbA1c jämfört med
baslinjen vid 8 månader, n=52. P < 0,0011 

Somavert CV-riskenCV-risken minskade signifikant jämfört med baslinjen3

Framingham riskpoäng minskade från 13,9 vid baslinjen till 11,3 vid 12 månader, n=62, p=0,0053

Somavert SvårighetsgradenSvårighetsgraden av sömnapné minskade signifikant jämfört med baslinjen4

Apné-hypopné-index minskade från 23 vid baslinjen till 18 vid 6 månader, n=12, p=0,074

Referenser

  1. Barkan AL, et al. Glucose Homeostasis and Safety in Patients with Acromegaly Converted from Long-Acting Octreotide to Pegvisomant. J Cltn Endocrinol Metab 2005:90(1):5684-91.
  2. Drake, et al. Insulin sensitivity and glucose tolerance improve in patients with acromegaly converted from depot octreotide to pegvisomant. Eur J Endocrinol 2003, 149(.6):521-7.
  3. Berg C, et al. Cardiovascular risk factors in patients with uncontrolled and long-term acromegaly: comparison with matched data from the general population and the effect of disease control. J Clin Endocrinol Metab 2010:95(8):364 8-56.
  4. Berg C, et al. Influence of disease control with pegvisomant on sleep apnoea and tongue volume in patients with active acromegaly. Eur3 Endocrinol2009.161:829-35.
PP-SOM-SWE-0078-MAR-2021