Integritetspolicy ACRODAT®

Nedan följer en summering över den data som samlas in. En fullständig integritetspolicy finns tillgänglig på plattformen ACRODAT®

2.4.3 Patientdatapolicy ACRODAT® lagrar all patientdata i krypterad form. Applikationen samlar in följande patientinformation: - Patient-ID - Initialer (om tillåtet i landet) - Födelseår - Kön - Diagnos - Besöksdatum - Patientens e-postadress – frivilligt - IGF-I-nivåer, normalområde - Tumörstatus - Komorbiditet: diagnos och hantering av diabetes, sömnapné, hjärtsjukdom - Symtom: huvudvärk, kraftiga svettningar, ledsmärta, trötthet, svullnad i mjukvävnad - Hälsorelaterad livskvalitet (ACROQoL) - Behandlingsförändring (vid behov) och orsak till behandlingsförändring Inga andra patientdata (t.ex. fullständigt namn eller adress) lagras i applikationen. Dessutom är det enda obligatoriska fältet i detta formulär Patient-ID.

PP-SOM-SWE-0078-MAR-2021